Mentor 2 Mentor App

Applikasjonen ‘Mentor til Mentor’ gjør det lettere for 2 personer å finne hverandre (innen en organisasjon eller skole) for å kunne tilby en tjeneste mellom de to. Dette kalles for ‘skillsharing’.

I en skolesammenheng betyr dette at elever kan be om hjelp fra andre (eldre) elever innenfor et valgfritt fag. I appen har hver skole en utpekt ‘læreradministrator’ som har ansvaret for å sikre at bare elever på skolen kan bli med.

I en ikke-skolesammenheng er det ingen slik administrator.

Først etter at ‘anmoderen’ har akseptert et ’tilbud’, vil e-posten til tilbyderen bli synlig for anmoderen for å avtale sted og tid for å møtes. Det avtalte arbeidet blir da utført. I en skolesammenheng, etter at elevene/personene har møtt hverandre, skriver anmoderen en oppsummering av hva som ble oppnådd i løpet av økten. Før poeng utveksles mellom anmoderen og personen som tilbyr hjelp, vil ‘læreradministratoren’ se et sammendrag av transaksjonen og enten ‘godta’ eller ‘avslå’ transaksjonen. ‘Læreradministratoren’ kan om nødvendig kontakte begge parter for ytterligere informasjon.

Det er også mulig for tredjepartsbedrifter å donere tjenester til utvalgte skoleorganisasjoner. Forutsatt at elevene har samlet nok poeng, kan de enten:

  • be om tjenester fra andre medlemmer av skolen deres, eller
  • løse dem inn fra en tredjepartsgivervirksomhet.Tillegg:

Ideen bak denne appen er i tradisjonen til Timebanks: Timebanks bruker tid som en form for valuta for å oppmuntre til tjenesteutveksling mellom timebank-medlemmer i samme fellesskap. Timebanking formaliserer samfunnsbasert frivillighet ved å spore tjenestetransaksjoner blant lokalsamfunnsmedlemmer når det gjelder tiden det tar å utføre tjenestene. Medlemmer kan «tjene» tid (eller «poeng») ved å tilby en tjeneste og «bruke» den ved å motta en tjeneste.

I motsetning til konvensjonelle pengesystemer, har poeng fra alle typer arbeid lik verdi. I kjernen oppfordrer timebanking folk til å bruke sine egne unike og verdifulle ferdigheter til å hjelpe andre, noe som hjelper timebank-medlemmer med å utvikle en følelse av tro på egen kapasitet, tillit, samarbeid og kollektiv innsats, uavhengig av deres faglige nivå eller inntektsnivå. Dette muliggjør potensielle tjenester som ellers ikke kan tilbys ettersom de faller utenfor det vanlige pengemarkedet.

Om du ønsker å få et innblikk av hvordan appen virker (user-journeys) uten å laste det ned, kan du se på Skjermbilder.

Om du ønsker å prøve ut systemet så kan du registrere deg for så å velge å tilhøre gruppe «Demo Skole 1». Det er en demo gruppe og du kan gjøre hva du vil uten å «ødelegge» noe!

De følgende språk kan vises i appen: norsk, engelsk, svensk, dansk, tysk, fransk og thai. 

Om du har noen spørsmål send en post til mentorbackend AT gmail.com. 

Denne appen er basert på ideer fra coopreneur.top.


Applikasjonen er tilgjengelig på følgende plattformer: